Ανακοίνωση πρόσληψης 6 ατόμων από τον ΟΠΑΠ

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, έξι ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 26 έως και 29-5 -2020.-