Προσωρινός πίνακας κατάταξης αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και απορριπτεών/φθεισών των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές – Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ 20949/9-8-2021 ανακοίνωση.