Πίνακας προσληφθέντων 40 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον Πίνακα Προσληφθέντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών, 40 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών.-