Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου

Προσλήψεις προσωπικού

► Καλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, για την κάλυψη μίας θέσης.