Ανακοίνωση για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2023)

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.

► H υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 15-3-2023 και λήγει εντός 10 ημερών.