Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022

Προσλήψεις προσωπικού

Το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας, που αφορά στις αιτήσεις για την πρόσληψη 4 ατόμων ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ΣΟΧ2/2022), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 8 μηνών.
Δείτε τον →ΕΔΩ.