Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου από τον ΟΠΚΑΠ

Προσλήψεις προσωπικού

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας, Όλγα Σιουμπάλα, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο μηνών, για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αγίου Δημητρίου για το έτος 2022.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail opkap@dad.gr έως την Τετάρτη 5-10-2022 και ώρα 16:00.

.