Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων από τον ΟΠΚΑΠ

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”.

► Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 25-10-2023 και λήγει στις 3-11-2023.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως (κατά τις ώρες 9:30πμ – 14:30μμ) είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (λεπτομέρειες αναγράφονται στη σελ. 12 “κεφάλαιο 2ο: υποβολή αιτήσεων συμμετοχής” της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023).