Πρόσληψη ενός ατόμου από τον ΟΠΑΠ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 23-8-2021.