Πίνακες κατάταξης και προσληπτέων για τη ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση (ΠΕ φαρμακοποιών)

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και προσληπτέων για τη ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση, υποψηφίων ΠΕ με ειδικότητα φαρμακοποιού.-