Μοριοδότηση αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προσλήψεις προσωπικού

Με το με αρ. πρ.52879/21-8-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, διευκρινίζεται ο υπολογισμός του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των Δήμων.
Δείτε το …ΕΔΩ.-