Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός παιδοψυχιάτρου

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και προσληφθέντων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη θέση ενός ΠΕ Ιατρού Παιδοψυχιάτρου στο Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας.