Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου από τον ΟΠΚΑΠ

Προσλήψεις προσωπικού

Ο ΟΠΚΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας 2 μηνών για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αγίου Δημητρίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 07-10-2022 έως την Δευτέρα 10-10-2022 στις 12:00μμ.

.