Τελικός πίνακας κατάταξης της ανακοίνωσης πρόσληψης καθαριστών/ριών των σχολικών μονάδων του Δήμου

Προσλήψεις προσωπικού

Το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον τελικό πίνακα κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (45 ατόμων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.