Πίνακες κατάταξης αιτήσεων ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη 41 ατόμων

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων/φθεισών των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη 41 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (ΣΟΧ1/2021).