Πρόσληψη 7 οδηγών από το Δήμο Αγίου Δημητρίου

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά ατόμων (ΔΕ οδηγών) για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 28-10-2023.