Ανακοίνωση για την πρόσληψη 23 ατόμων από τον ΟΠΑΠ

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πραγματοποίηση εικαστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του οργανισμού (Ειρήνης 17 Άγιος Δημήτριος, 2ος όροφος, από 21/09/2022 έως και 30/09/2022, από ώρα 9:00 έως 12:00.