Ανακοίνωση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με 4 άτομα

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 4 ατόμων (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Ιατρών – Παιδοψυχιάτρων) με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων» και «Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».