Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα και τοπογράφο (ΣΜΕ1/2023)

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει πίνακες κατάταξης και προσληφθέντων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων».