Πρόσληψη 6 ατόμων από τον ΟΠΑΠ για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, συνολικού αριθμού 6 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 8-09-2020 έως και 9-09-2020, ώρα 11:00 π.μ.-