Άδειες καταστημάτων

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα, νόμους και διατάξεις που αφορούν στην έκδοση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

Αρμόδια υπάλληλος: Χριστίνα Βλάδου
Τηλ.:  2132007780 – 7779
Email:  cvladou@dad.gr