Πρόσληψη 4 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληφθέντων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ΣΟΧ 1/2023).