Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μιας θέσης ασκούμενου δικηγόρου

Προσλήψεις προσωπικού

Την Παρασκευή 17-3-2023 και ώρα 11:00 π.μ., στο 2ο όροφο του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55), θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη μίας θέσης ασκούμενου δικηγόρου.