Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε κλάδους αιχμής βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 1-2-2021.

Περισσότερα–>