Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αιτήσεων για την πρόσληψη 45 ατόμων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προσλήψεις προσωπικού

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Σχολικών καθαριστών/τριών.
► Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν από 28-8-2023 και για δύο εργάσιμες ημέρες.