Πρόσληψη 3 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων από τον ΟΠΚΑΠ

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

► Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 6-9-2023 έως και την Τετάρτη 13-9-2023, ώρα 16:00.