Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα

Προσλήψεις προσωπικού

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας, Όλγα Σιουμπάλα, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για την κάλυψη εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μηνών, με ειδικότητα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: opkap@dad.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 28-06-2022 έως την Πέμπτη 30-06-2022 ώρα 24:00.