Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΠΚΑΠ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Προσλήψεις προσωπικού

► Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με ειδικότητα ΔΕ – ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα τη στελέχωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών.

► Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: opkap@dad.gr.

► Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 16-2-2023 έως την Τετάρτη 22-2-2023, ώρα 16:00.