Πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών

Προσλήψεις προσωπικού

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Επιστημονικών και ειδικών  Συνεργατών καθώς και  Ειδικών Συμβούλων  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  ξεκινάει από Πέμπτη 11/1/2024 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15/1/2024.

Δείτε τη σχετική Γνωστοποίηση: ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με ΑΔΑ