Πίνακας κατάταξης αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας, μετά τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές – Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ 20949/9-8-2021 ανακοίνωση.