Αποτέλεσμα κλήρωσης για την επιλογή ασκούμενου δικηγόρου

Προσλήψεις προσωπικού

Στον Άγιο Δημήτριο, σήμερα 17-3-2023 και ώρα 11:00π.μ. διεξήχθη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (2ο όροφος) του Δημαρχείου κλήρωση σχετική με την Α.Π. 6219/02-03-2023 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.
Από την κλήρωση αυτή εξήχθη ένας ασκούμενος και ένας επιλαχών.