Πίνακας κατάταξης διοριστεών με ειδικότητα παιδιάτρου στον ΟΠΚΑΠ

Προσλήψεις προσωπικού

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας (ΣΜΕ/2023) των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ παιδιάτρου.