Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Η διενέργεια της Δημόσιας Κλήρωσης για την επιλογή μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων που ισοβαθμούν για τις θέσεις, 43, 44, 45 του πίνακα κατάταξης της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ.: 20949/09-08-2021, ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστών/στριών Πλήρους Απασχόλησης, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Αγίου Δημητρίου 55).