Αποτελέσματα αιτήσεων για την πρόσληψη ιατρών

Προσλήψεις προσωπικού

► Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κάλυψη αναγκών σε ιατρούς (ΣΜΕ 2/2023).