12η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

ΟΠΚΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζεi στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 13-7-2022, ώρα 14:00.