12η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 12η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Τρίτη 4-4-2023 και ώρα 13:00.