14η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.

ΟΠΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει στο Δημαρχείο την Πέμπτη 9-7-2020 και ώρα 18:30.-