19η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη)

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 19η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26-5-2023 και ώρα 9:00.