1η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Τρίτη 22-2-2022 και ώρα 14:00, στο δημοτικό κατάστημα.