1η/2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων

ΣΕΜ

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 17-2-2022 και ώρα 19:00.