22η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Η 22η/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 12-12-2022 και ώρα 14:30.