22η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 22η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13-6-2023 και ώρα 13:00.