25η/2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει εκτάκτως, διά περιφοράς, την Παρασκευή 30-12-2022 και ώρα 15:00.