26η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 26η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13-7-2023 και ώρα 13:00.