27η/2023 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

► Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει την Τετάρτη 15-11-2023 και ώρα 15:30, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.