12η/ 2024 Συνεδρίαση (τακτική) Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 15-05-24

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 15-05-24