2η/2023 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 28-4-2022 και ώρα 13:30.