31η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 31η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 11-7-2022 και ώρα 13:00.