3η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 3/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 24-1-2023 και ώρα 13:00.