41η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 41η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26-10-2023 και ώρα 13:00.